Jak tvořit přístupný web

Skupina hendikepovaných uživatelů je velmi různorodá, a cest, jak vytvořit web, aby jim vyhovoval, je tím pádem rovněž mnoho.

Cílem je tvořit web tak, aby byl přístupný pro maximální možný počet uživatelů zároveň, bez speciálních úprav pro tu či onu skupinu. Jak toho dosáhnout?

Obecné zásady tvorby webu

Dobrý web by měl být přístupný všem skupinám návštěvníků bez rozdílu, tedy zdravým i hendikepovaným. Je důležité dodržovat obecné zásady tvorby kvalitních webových stránek, s důrazem na:

  • validní, sémantický kód,
  • přehlednost a snadnou navigaci,
  • dobrou čitelnost textu,
  • grafiku sloužící informační hodnotě.

Přečtěte si rady pro tvůrce webů

Pravidla přístupnosti

Vedle obecných zásad tvorby webu je třeba brát v některých směrech ohled na hendikepované uživatele a jejich potřeby.

Protože ne každý tvůrce či provozovatel webu má praktické zkušenosti s prací hendikepovaných uživatelů s internetem, vytvořily skupiny odborníků na tuto problematiku sadu srozumitelných pravidel, jejichž dodržování by mělo zajistit dostatečnou přístupnost webu.

Existují pravidla mezinárodní i lokalizovaná, česká – ta jsou dokonce ukotvena v zákoně a jejich dodržování je pro státní správu povinností.

Přečtěte si pravidla přístupnosti

Ověřování přístupnosti

Je možné, že vám pravidla přístupnosti přijdou nesrozumitelná, nevíte, jak konkrétně je aplikovat.

Možná se přístupností nechcete sami zabývat a raději tento aspekt webu svěříte do ruky někomu kvalifikovanějšímu.

A nebo potřebujete audit přístupnosti vašeho webu od nezávislých odborníků – například provozujete-li web státní správy.

Přečtěte si, jak ověřovat přístupnost webu