Pro tvůrce webu

Hendikepovaní uživatelé většinou používají při procházení internetu nějakým způsobem upravená výstupní zařízení. Při tvorbě webu je potřeba na ně v některých věcech brát ohled a stránky pro ně přizpůsobovat. Zdaleka nějvětší porci zpřístupnění webu všem uživatelům zvládnete, pokud se budete důsledně držet obecných zásad tvorby moderního, kvalitního webu.

Obecné zásady

Pokud se budete držet následujících několika zásad, bude vás web z velké části přístupný nejen pro všechny uživatele, ale třeba i pro roboty vyhledávačů jako Google.com či Seznam.cz, díky nimž získáte větší návštěvnost.

Validní kód

HTML kód stránek by měl odpovídat platné specifikaci jazyka HTML dle norem World Wide Web Consortia.

Běžné prohlížeče (Internet Explorer, Firefox a další) jsou k chybám v HTML kódu tolerantní, jiné programy, s nimiž uživatelé internet procházejí, se tak chovat nemusejí. Aby se web zobrazoval všude správně, neměl by obsahovat chyby v kódu.

Zda je váš kód validní HTML, zjistíte na stránkách oficiálního W3C validátoru.

Sémantika

Správná sémantika HTML kódu je asi tím největším pomocníkem hendikepovaného uživatele. HTML je značkovací jazyk a každému prvku na stránce je nutné přiřadit HTML značku odpovídající jeho významu:

 • nadpisy značíme <h1> (hlavní nadpis) až <h6>,
 • odstavcům patří značka <p>,
 • seznamy zapisujeme jako <li>,
 • důležitá slova zvyýrazňujeme značkami <strong> a <em>,
 • tabulková data vsadíme do tabulky <table>,
 • pro zkratky slouží <acronym> a <abbr>,
 • ukázky kódu značíme jako <code>,
 • citaci zapisujeme jako <q>.

Zkrátka je třeba využívat značky dané specifikací HTML jazyka všude tam, kde je to vhodné.

Struktura kódu

Struktura kódu by se měla řídit významem jednotlivých částí. Stručně řečeno co je důležité, by mělo být na začátku, méně důležité věci pak na konci.

Každá stránky by tak měla začínat hlavním textovým obsahem a až po něm by měly následovat doplňující informace – postranní sloupce, patičky atd. Pomocí kaskádových stylů je pak možné kód naformátovat tak, aby vizuální podoba odpovídala vašim požadavkům – například umístit menu před hlavní text, sloupec doprava či doleva.

Dostupnost informací v textové podobě

Všechny informace na webu by měly být dostupné v textové podobě. Informace prezentované graficky vždy musí mít alternativní textovou variantu, která vystihuje a zprostředkovává sdělení uživateli, která grafiku nevnímá.

 • Obrázky musí mít alternativní text v atributu <alt>.
 • Animace a videa musí mít i textovou alternativu shrnující jejich obsah.

Titulek stránky

Každá stránka musí mít jednoznačný, výstižný a unikátní titulek – zapsaný HTML značkou <title>.

Titulek stránky je první věc, kterou řada alternativních zařízení uživateli zprostředkuje. Musí proto jasně říci, co je obsahem dané stránky, a odlišit ji od stránek ostatních.

Navíc má i velký význam pro optimalizaci pro vyhledávače. Právě podle titulku vyhledávače stránku identifikují a přikládají mu velký význam.

Odkazy

Odkazy jsou hlavní prostředek pro pohyb uživatelů na webu. Pokud mají uživatelé problém je najít či porozumět jejich textu, pak velmi pravděpodobně vůbec nenajdou to, co hledají, a web tak nemůže plnit svůj účel.

Odlišení odkazů

Odkazy musí být především jasně rozpoznatelné od ostatních prvků. Uživatel, který bloudí myší po stránce a zkoumá, co je odkazem, a co ne, je něco, čeho by se každý provozovatel webu měl bát jako čert kříže.

 • Odkazy musí být podtržené – podtržení je nejlepším způsobem zvýraznění odkazu. Výjimku tvoří odkazy v rámci navigace, u které je zcela jednoznačně patrné, že slouží pro pohyb v rámci webu.
 • Naopak nic jiného něž odkazy být podtržené nesmí, aby nedocházelo ke zmatení uživatelů.
 • Uživatelům velmi usnadníte práci s webem, pokud odlišíte již navštívené odkazy, například jinou barvou.

Text odkazů

Z textu odkazu by měl uživatel jasně poznat, na jakou stránku vede. Pokud si není jistý, kam odkazy vedou, je velmi ztížen jeho pohyb na webu – buď naslepo zkouší, kam ho odkazy zavedou, nebo web rovnou opouští.

Příliš krátké nebo málo výstižné odkazy jsou velmi častou chybou tvůrců stránek – škodí tak běžným i hendikepovaným uživatelům, a navíc i zhoršují pozici webu ve vyhledávačích.

Několik příkladů:

Špatné řešení Správné řešení
Katalog ke stažení najdete zde Stáhněte si náš katalog
> Další stránka >
Pro více informací o produktu kliněte sem Více informací o produktu

Text

Text by měl být přehledný a dobře čitelný:

 • písmo nesmí být příliš malé,
 • barva písma a pozadí musí být dostatečně kontrastní,
 • pozadí by nemělo obsahovat rušivý vzorek,
 • řádky by neměly být příliš dlouhé,
 • text má být členěný do kratších odstavců a prokládaný nadpisy,
 • používejte spíše krátké, snadno srozumitelné věty.

Zásady přístupnosti

Pokud web vytvoříte s ohledem na výše zmíněné obecné zásady, neměl by obsahovat žádné závažné překážky, které by zcela znemožňovaly přístup hendikepovaným uživatelům. Pokud chcete mít jistotu, že web přístupný bude, pročtěte si pravidla přístupnosti a dodržujte je.

Následujících několika rad je dobré se při tvorbě webu vždy držet – dosáhnete díky nim lepší přístupnosti pro hendikepované uživatele.

Odkaz pro přeskočení na navigaci

Pokud se držíte rady uvedené výše a umisťujete hlavní obsah stránky na začátek kódu, je dobré poskytnou uživatelům možnost přejít rychle k navigaci.

Odkaz nemusí být při zobrazení v běžném prohlížeči viditelný, lze jej pomocí kaskádových stylů naformátovat tak, aby jej viděly jen screen-readery.

Jak na to? Pošlete prvek, který chcete skrýt, daleko mimo okno prohlížeče! Napozicujte ho tak, aby se nacházel několik tisíc pixelů stranou hlavního obsahu. Postačí napsat například margin-left: -3000px; nebo position: absolute; left: -3000px;.

Pokud prvek skryjete pomocí display: none;, nebude zobrazen v prohlížeči, ale ignorovat jej bude i screen reader, a hendikepovanému uživateli tak nepomůže.

Nadpisy

Každá obsahový či navigační blok na stránce by měl mít svůj výstižný nadpis. Uživatele screen-readerů se na stránce pohybují především díky odkazům a nadpisům – mohou na stránce „skákat“ po nadpisech.

Hlavní navigaci proto nazvěte „Hlavní navigace“, novinky nadepište „Novinky“, objednací formulář „Objednací formulář“ atd. Nadpis přitom nemusí být v běžném prohlížeči viditelný, pokud by se vám zdal na stránce nadbytečný, lze jej snadno skrýt pomocí kaskádových stylů – viz návod v předchozím odstavci.

Samovolné aktivování prvků

Žádná akce na stránce by se neměla spouštět samovolně, bez vědomé aktivace uživatelem. Nejedná se jen o vyskakování nových oken, spouštění zvuků, ale třeba i o poměrně populární prvek – roletková menu.

Některá roletková menu odesílají formulář hned potom, co z menu vyberete jednu položku, nikoliv až po aktivaci odesílacího tlačítka. To je z hlediska přístupnosti špatné řešení. Screen reader totiž automaticky aktivuje hned první položku v takovém menu, a uživatel tak nemá šanci projít si celou nabídku.

 • Ukázka špatného řešení: roletkové menu pro výběr řazení produktu na e-shopu Aaron.cz.
 • Ukázka správného řešení: přepínání mezi sekcemi webu na RSC.org.