Přístupnost webů státní správy

U webů státní správy je přístupnost naprostou nezbytností. Jejich povinností je poskytovat informace všem občanům bez rozdílu. Internet je pro tento účel ideálním médiem – pokud je ovšem správně využíván.

Zákonná úprava přístupnosti webů státní správy

Zákonná úprava nařizuje všem webům státní správy, aby byly zpracovány dle za tímto účelem vypracovaných pravidel přístupnosti.

Za porušení pravidel hrozí úřadu vyměření pokuty – důležitější než tresty je ovšem osvěta a šíření informací o tom, jak dosáhnout přístupnosti informací v informačních systémech státní správy.

Proto jsme připravili sekci Jak tvořit přístupný web, kde najdete teoretické i praktické informace pro tvůrce i provozovatele webů.

O zákonu 356/2000 sb. a jeho úpravách

Povinnost uvěřejňovat informace v přístupné formě byla stanovena zákonem 365/2000 sb.

Zákon byl od té doby novelizován a upraven zákonem 81/2006 sb.

Pravidla přístupnosti jsou specifikována jako doporučení pro aplikaci zákonného předpisu.

Přečtěte si aktuální verzi zákona 365/2000 O informačních systémech veřejné správy

Odkazy na zdroje informací na webu Ministerstva vnitra

Zákon 356/2000 sb. byl změněn zákonem č. 81/2006 sb. Na webu Ministerstva vnitra najdete podrobnější informace k této změně.

Na stejném místě jsou k dispozici ke stažení důležité dokumenty obsahující metodické pokyny pro aplikaci zákona, tedy samozná pravidla přístupnosti:

Současný stav

V současné době je většina webů státní správy ve stavu, kdy má k úplné informační přístupnosti všem uživatelům daleko.

Situaci analyzuje zpráva vydaná autorským týmem pravidel přístupnosti, zaměřující se zejména na praktické dopady aplikace pravidel a vývoj jejich nové verze.

Přečtěte si shrnutí publikace Přístupnost webových stránek státní správy

Zpřístupněte svůj web všem

Jak dosáhnout toho, aby byl váš web přístupný všem uživatelům dle zákonných norem?