O přístupnosti

Co je přístupnost? K čemu nám je dobrá? Proč se o ní vůbec bavit, a jak se nám vrátí investice času vynaložená do jejího studování? Na tyto a podobné otázky se společně pokusíme nalézt odpověď v následujících řádcích.

Co je přístupnost?

Pojem přístupnost obecně znamená bezbariérovost. V oblasti internetu si tedy pod tímto pojmem představíme takový web, který jeho návštěvníkům neklade žádné překážky v jeho používání.

  • Přístupnost je vlastností webových stránek.
  • Přístupnost spadá pod obecnější vlastnost, kterou je použitelnost.
  • Přístupnost je vždy nutné chápat ve vztahu ke konkrétnímu uživateli a jeho potřebám.
  • Přístupný web umožňuje plnohodnotné používání všem svým uživatelům bez ohledu na jejich hendikep – ať už trvalý či dočasný.
  • Přístupný web umožňuje plnohodnotné používání všem svým uživatelům bez ohledu na používané technické vybavení.
  • Přístupný web umožňuje plnohodnotné používání všem svým uživatelům bez ohledu na jejich znalosti a dovednosti.

Plnohodnotné používání webu

Hned ve třech výše uvedených bodech byl zopakován pojem „plnohodnotné používání webu“. Co si pod tímto pojmem představit? Uživatel se bez ohledu na svůj hendikep, technické vybavení, znalosti či dovednosti musí být schopen na webu dostat ke všem informacím. Stejně tak mu web musí umožnit použití všech obsahově významných funkcí, které nabízí. To vše s vynaložením očekávaného úsilí.

Pro lepší představu dokáži chybnost předcházejících úvah na příkladu, kdy nevidomý člověk přijde do desetipatrové budovy, kde se na každém patře nachází desítky místností, s cílem najít kancelář konkrétního člověka. V budově však není kvalitní navigační mechanismus, který by nevidomému návštěvníkovi pomohl. Při vchodu ho neuvítá ani žádný vrátný, který by mohl poradit. Nelze nesouhlasit s tím, že by požadovanou kancelář náš návštěvník hledal dlouho. Na druhou stranu, pokud postupně navštíví všechny místnosti v budově, s největší pravděpodobností ji najde. Připadá snad někomu tato budova bezbariérově přístupná?

Různorodost návštěvníků

Vaši internetovou prezentaci může navštívit široké spektrum uživatelů. Z hlediska přístupnosti se na ně budeme dívat jako na návštěvníky s různými potřebami k dostupnosti všech informací a funkcí webu. Každý uživatel je totiž odlišný, někdo má problémy se zrakem, někdo se sluchem… jiní na web přistupují z různých prohlížečů a zařízení… Abychom měli web přístupný, musíme zajistit, aby ho každý uživatel mohl používat bez problému vzhledem ke svým potřebám. Pokud tyto potřeby nenaplníme, uživatele znevýhodňujeme a hovoříme o nich jako o hendikepovaných (více viz hendikepovaní uživatelé).

Kdo jsou hendikepovaní uživatelé

Proč tedy přístupnost?

Může se zdát, že mít web přístupný je obtížné a že je to zbytečná práce navíc, ovšem není tomu tak. O hendikepovaných uživatelích se již nedá hovořit jako o internetové menšině, když si vezmete v úvahu, kdo vše se za tímto pojmem skrývá. Nepřístupný web může mít také horší pozice ve vyhledavačích. Přístupný web má často tedy více návštěvníků, v případě komerčních stránek více potenciálních zákazníků. O přístupnosti se hovoří i jako o formě etiky. Logicky – ne nadarmo se o webu bavíme jako o internetové prezentaci. Prezentujete sebe či svou firmu a na základě této prezentace si o vás uživatelé udělají obrázek. Všem je asi jasné jaký ten obrázek bude mít prezentace plná překážek. Pokud vám nepostačuje ani jeden z udaných důvodu, je dobré vědět, že přístupnost internetových stránek je již od 1. 3. 2008 záležitostí zákona, alespoň pro prezentace státní správy.

Mýty o přístupnosti