Mýty o přístupnosti

S přístupností webových stránek obecně souvisí i velké množství mýtů a falešných představ. Ty v drtivé většině pocházejí z úst lidí, kteří po technické stránce weby vytváří – webdesignerů.

Ačkoliv by právě pro tyto osoby přístupnost neměla být ničím nadstandardním, ale běžnou součástí jejich práce, je tomu bohužel naopak. Příčinou jsou paradoxně často nedostatečné znalosti a dovednosti v oboru, ve kterém si za svou práci nechávají platit vysoké honoráře – webdesign. Zkreslené představy z pohledu přístupnosti webových stránek však mají i jejich samotní majitelé. Jaké jsou tedy nejčastější mylné představy?

Hendikepovaní uživatelé nepoužívají internet

To je pravděpodobně nejvíce alibistický argument. Hendikepovaných uživatelů je nezanedbatelné procento a mnozí z nich internet běžně používají. Pro některé je dokonce nezbytnou pomůckou, aby mohli zůstat v kontaktu s každodenní realitou. V případě některých skupin hendikepovaných uživatelů dokonce platí, že penetrace internetu je mezi těmito osobami větší, než je tomu v případě osob bez hendikepu.

Ze strany samotných majitelů webových stránek zaznívají názory, že jejich web není určený lidem s nějakým hendikepem. Důvodem tohoto názoru je velice zúžené vnímání velikosti skupiny hendikepovaných osob. V některých případech lze ještě akceptovat, že konkrétní webové stránky nejsou určeny pro některé skupiny – například nevidomé uživatele – což lze opřít o charakter nabízených produktů či služeb.

Ale opravdu není web určen pro více než 20 % uživatelů, kteří využívají jiný webový prohlížeč než Internet Explorer? Opravdu nejsou webové stránky určeny miliónům uživatelů, kteří pro přístup na internet používají moderní PDA zařízení či mobilní telefony? Tento pohled je navíc v prostředí veřejné správy naprosto nemyslitelný.

Web je grafické médium, tak proč se zabývat nevidomými uživateli

V první řadě je nutno rozbořit mýtus, že web je grafické médium. Není tomu tak! Web je především platforma pro výměnu informací, které jsou většinou prezentovány v textové podobě a grafické či multimediální prvky jsou pouze určitým doplňkem.

Když uživatel nakupuje například v internetovém obchodě, zajímají ho především parametry nakupovaného zboží, jeho cena, obchodní a dodací podmínky obchodu apod. Tyto informace jsou prezentovány primárně v textové podobě – grafické prvky jsou jen doplněk. Stejně tak když uživatel potřebuje zjistit úřední hodiny krajského úřadu, nemůže být ani řeč o tom, že web je grafické médium.

Ale i kdybychom chtěli nadále web chápat jako grafické médium, neexistuje žádný argument, proč by k prezentovaným informacím neměli mít přístup například zrakově postižení. I tito lidé například běžně sledují televizi, pouští si filmy a snaží se žít stejným životem jako lidé bez zrakového postižení.

Vytvořit přístupný web je drahé a náročné

Ano, je to tak. Upravit nepřístupný web tak, aby byl přístupný, bude vyžadovat více finančních prostředků.

Ovšem kde je původní příčina? Ten, kdo web původně vytvářel, neodvedl dobrou práci. Stejně jako existují špatní a dobří opraváři televizí, existují i špatní a dobří webdesigneři.

Když se rozhodnete nechat svou televizi opravit u špatného opraváře a potom ji od něj převzít, kdo udělal tu hlavní chybu? Ano, vy, protože vy jste si vybrali špatného opraváře a vy jste ji od něj převzali a zaplatili mu za to. A stejné je tomu u webu. Pokud má někdo nepřístupný web, je to proto, že si pro jeho vytvoření vybral špatného webdesignera a za jeho nekvalitní práci mu zaplatil. Za chyby se prostě platí – v tomto případě tím, že musíte do úpravy webu investovat další finanční prostředky.

Samotné vytvoření přístupného webu je stejně náročné jako vytvoření webu nepřístupného. Za jednoho předpokladu – webdesigner musí rozumět své profesi.

V případě, že nějaký webdesigner tvrdí něco jiného, nemá dostatek znalostí a dovedností. Potom je ovšem lepší najít někoho, kdo svému řemeslu skutečně rozumí. Je nutno podotknout, že některé techniky pro zpřístupnění webu jsou skutečně náročnější a vyžadují pokročilejší technické dovednosti – příkladem může být přidávání titulků k videozáznamům. Přiznejme si však, že použití těchto technik je potřeba pouze v minimu případů.

Přístupné stránky vypadají archaicky a nemoderně

Přístupnost nemá s grafickým ztvárněním webu nic společného. Stačí se podívat na ukázky následujících webů:

Přístupnost těchto webů není výrazně omezena. A vypadají snad archaicky a nemoderně? Opět všechno závisí pouze na znalostech a dovednostech jejich tvůrců. Desítky dalších po grafické stránce velice atraktivních a zároveň přístupných webů lze najít například na stránkách projektů Moderní web, css Zen Garden nebo cssvault.

Stačí vytvořit textovou verzi webu

Již v předcházejících odstavcích bylo uvedeno několik argumentů, ze kterých se dalo vyvodit, že zpřístupnění webových stránek neznamená odstranění všech grafických prvků a vytvoření čistě textové verze. Samotná textová verze může být naprosto stejně nepřístupná jako verze grafická.

Vytvoření oddělené textové verze navíc často souvisí s růstem nákladů na údržbu a provoz webových stránek. Majitel musí jednu aktualizaci informací promítnout na dvě různá místa. Výsledkem vytvoření oddělené textové verze stránek nakonec může být stav, kdy web obsahuje zastaralé a neaktuální informace, protože majitel webu nemá dostatek času ani snahy pravidelně aktualizovat grafickou i textovou verzi.

Přečtěte si, kdo jsou hendikepovaní uživatelé