Jak hendikepovaní uživatelé pracují s internetem

Uživatelů, které lze zařadit mezi nějakým způsobem hendikepované, je více skupin (viz hendikepovaní uživatelé). Každá znich má při práci s internetem jiné nároky a potřeby, každá využívá jiných zařízení a pomůcek.

Osobní počítač je z principu prvotně koncipován pro práci s vizuálním výstupem a prohlížení na monitoru bývají primárně uzpůsobeny i internetové stránky. To je důvod proč lze považovat za nejvíce limitované uživatele osoby s omezeným vizuálním vnímáním.

Jejich způsob práce se na první pohled nejvíce liší od toho, na co je většina populace zvyklá. Nevnímají webové stránky vizuálně, ale lineárně. Netuší nic o nějakém pravém sloupci, o velkém písmu či vycetrovaném textu.

Webová stránka je pro ně jako kniha. Prostý text čtený řádku po řádce. Nevidí, co bude následovat, nevidí, co je jasně rudý rámeček a co malý šedý text.

Zcela nejzásadnější pro ně je správná sémantika dokumentu. Pomůže jim, pokud příslušnými HTML značkami označíte nadpisy, odstavce, odkazy, seznamy atd. Pomůže jim, pokud z textu odkazu poznají, kam vede, když má obrázek textovou alternativu, když má stránka výstižný titulek.

Přečtěte si více o tom, jaká zařízení při práci využívají