Zařízení pro hendikepované uživatele

Hendikepovaní uživatelé se často při práci s internetem nedokáží obejít bez nejrůznějších podpůrných hardwarových či softwarových zařízení. Tato zařízení samozřejmě uživatelům pomáhají překonat konkrétní hendikep, a proto je můžeme rozdělit podle skupin hendikepovaných uživatelů.

Zařízení pro zrakově postižené

Tato skupina uživatelů je charakteristická tím, že pro přístup k informacím na webu nemohou plnohodnotně využívat svůj zrak. Při přístupu k internetu je pro tuto skupinu často nezbytné využití pomocných technologií, které jim umožní, aby mohli vnímat informace na webových stránkách jinými smysly, než je zrak. Uživatelům musí být informace zpřístupněny v podobě vnímatelné sluchem, v případech hluchoslepých uživatelů pak hmatem.

Mezi zařízení, které využívají zrakově postižení, patří:

Zařízení pro pohybově postižené

Z pohledu používání internetu a webových stránek je pro tuto skupinu charakteristické, že problém nespočívá v porozumění prezentovaným informacím, ale v používání hardwarových prostředků a jejich prostřednictvím i v ovládání webu. Uživatelé s některým typem pohybového postižení často nejsou schopni plnohodnotně ovládat myš. V určitých případech nejsou schopni ovládat ani běžnou klávesnici.

Mezi zařízení, která využívají pohybově postižení, patří: