Další pomůcky pro pohybově postižené

Uživatelé, kteří nemohou klávesnici používat klasickým způsobem (například z důvodu kompletního ochrnutí horních končetin), mohou klávesnici ovládat například prostřednictvím tyčinky v ústech – jak je vidět na následujícím obrázku (zdroj Tablet PC 2).

Ovládání klávesnice tyčinkou v ústech

V extrémních případech existují i nástroje, které umožňují počítač ovládat dechem nebo hlasem – viz například následující obrázek (zdroj ZDNet Korea).

Ovládání počítače dechem