Zvětšovací softwarové lupy

Existuje velké množství různých zrakových poruch, které ve větší či menší míře komplikují vizuální vnímání. Může se jednat o krátkozrakost, dalekozrakost, glaukom, kataraktu, retinopatii či spousty dalších. Pro uživatele s podobnou vadou zraku jsou vhodnou pomůckou různé typy zvětšovacích nástrojů.

Bez ohledu na konkrétní charakter vady zraku se u této skupiny uživatelů dají vypozorovat typické způsoby práce s internetem. Někteří uživatelé využívají funkcí používaného operačního systému pro vyhovující nastavení kontrastu – příkladem může být funkce Vysoký kontrast,dostupná v operačním systému Windows. Některým uživatelům při práci s webovými stránkami stačí možnost zvětšit použité písmo. V jiných případech uživatelé používají speciální softwarové zvětšovací nástroje, které umožňují několikanásobně zvětšit konkrétní plochu na monitoru.

Jak může vypadat výstup zvětšovacího software je vidět na následujícím obrázku:

Výstup zvětšovací softwarové lupy

Příklady zvětšovacích softwarových lup

Jako příklady konkrétních produktů lze uvést následující: