Braillské řádky

Jako výstupní zařízení screen readerů jsou zcela nevidomými nebo těžce zrakově postiženými uživateli využívány také tzv. braillské řádky – někdy se můžete setkat s označením hmatový výstup.

Jak braillský řádek funguje

V případě braillských řádků se jedná o speciální hardwarové zařízení, které pomocí malých jehliček zpřístupňuje informace v podobě braillova písma. V některých případech funguje braillský řádek i jako vstupní zařízení.

Jak může například braillský řádek vypadat a jak funguje, si můžete prohlédnout na následujícím videu (zdroj Centrum TEREZA):

Alternativní text k videozáznamu

Z technického hlediska zřejmě nejvyspělejší kompenzační pomůckou, fungující jen ve spojení s počítačem, je hmatový výstup, nazývaný mezi nevidomými spíše jako „braillský řádek“. Setkat se můžete též s termínem hmatový displej. Jde o zařízení, na kterém se jednotlivé znaky z monitoru zobrazují v reliéfní podobě Braillova bodového písma.

Nad každým znakem braillského řádku jsou vždy umístěna dotyková tlačítka, kterými lze simulovat kliknutí či poklepání myší na konkrétním místě obrazovky. Nevidomý může takto číst každý text, který je v digitální formě. Jsou to jak všechny nové texty zpracované na počítači – např. slovníky a encyklopedie na nosičích CD-ROM, tak i veškeré další texty převáděné do digitální formy pomocí scanneru.

Takto zpracované texty tvoří základ digitální knihovny, díky níž nevidomí získají široký přístup k literatuře.

Výhody práce s braillským řádkem oproti hlasovému výstupu jsou vcelku zjevné: uživatel je v bližším kontaktu s informacemi na monitoru, je pro něj přehlednější zvláště editace textů (na internetu je to například vyplňování adres, formulářů, zaškrtávání polí apod.).


Příklady braillských řádků

Jako příklady konkrétních produktů lze uvést následující: