Braillské tiskárny

Dalšími pomocnými technologiemi, které dokáží převádět informace v elektronické podobě do podoby braillského písma, jsou softwarové braillské převaděče, prostřednictvím kterých lze převedený text vytisknout na speciálních braillských tiskárnách.

Braillské tiskárny se vzhledově nemusí výrazně lišit od běžných tiskáren. Hlavním rozdílem je skutečnost, že finálním výstupem je vytištěný text v braillském písmu. Samotné ovládání tiskárny je často přizpůsobeno potřebám zrakově postižených uživatelů.

Jak může například braillská tiskárna vypadat a jak funguje, si můžete prohlédnout na následujícím videu (zdroj Centrum TEREZA):

Alternativní text k videozáznamu

Například se vytiskne na braillské tiskárně, která tiskne ve spolupráci s počítačem digitalizovaný text v braillově bodovém písmu.

Ovládací prvky tohoto typu tiskárny jsou navrženy pro práci nevidomého uživatele.

Byl-li text původně vytvořen na počítači, nemusí se ani digitalizovat a tiskárna jej rovnou vytiskne.


Příklady braillských tiskáren

Jako příklady braillských tirkáren lze uvést následující: