Screen readery

Screen readery – česky možná nejlépe odečítače obrazovky – využívají zrakově postižení uživatelé jako pomocná zařízení, které převádí obsah webových stránek do podoby alternativního výstupu. Ten bývá často hlasový, kdy uživatel slyší text pod virtuálním kurzorem na brazovce. Dalším hojně využívaným výstupním zařízením, jsou braillské řádky. Uživatelé často využívají kombinaci více výstupních zařízení najednou.

Screen readery jsou využívány především skupinou zcela nevidomých uživatelů nebo uživateli těžce zrakově postiženými.

Jak screen reader funguje

Screen readery mají podobu speciálního software, který se běžným způsobem nainstaluje do počítače a je ovládán prostřednictvím klávesnice. Tento software neslouží následně pouze ke zpřístupnění webového obsahu, ale je schopen hlasově interpretovat veškerou práci uživatele v rámci operačního systému – ať už se jedná o výběr konkrétní položky v menu textového procesoru Word, otevření nového programu apod.

Jak nevidomí screen reader v praxi používají, si můžete prohlédnout na následujícím videu (zdroj Centrum TEREZA):

Alternativní text k videozáznamu

Vraťme se ještě zpátky k těm, kteří nevidí vůbec nic. Jak může nevidomý člověk psát na standardní klávesnici počítače, když ta není nijak speciálně upravena?

Tím nejjednodušším způsobem, jaký si lze vůbec představit: naučí se psát „poslepu“, jako sekretářka.

A věřte, učení mu jde rychleji než vidícímu, protože podvádění je zde přirozeně vyloučené.

Vydatně mu v jeho úsilí ovšem pomáhá hlasová odezva klávesnice. Ta zajišťuje, aby nevidomý uživatel ihned slyšel, co píše.

U zvládnuté klávesnice všechno začíná, nyní je třeba, aby někdo říkal, co je na monitoru… To umí zvláštní typ programu, jemuž se i u nás v České republice běžně říká screen-reader. Ten se umí postarat nejen o nastavení hlasového výstupu (tedy toho, co bude počítač říkat), ale i nastavení výstupu hmatového, který si ukážeme za chvíli.

Hlasové výstupy jsou schopny reprodukovat zvolené části obsahu obrazovky počítače a slouží jako podpůrný prostředek při hledání na internetu, při práci s operačním systémem, při programování nebo při sledování souvislého textu.

Přestože nevidomý uživatel používá pro zpracování například elektronické pošty nebo textu aplikace, po kterých každodenně sahá prakticky každý, je způsob práce s nimi někdy natolik odlišný, že ani co by rádce se zde vidící uživatel obvykle neuplatní.

Po odborném zaškolení si však lze postupně zvyknout na skutečnost, že při práci nelze použít klasickou myš, musí se znát velké množství klávesových zkratek a alespoň trošičku je nutné proniknout do složitého prostředí screen-readeru, programu pro hlasité čtení informací z počítače, které běžný uživatel vidí na obrazovce.

Při práci zrakem jsou totiž oči upoutávány výraznými grafickými prvky, označujícími důležitá místa na obrazovce. Jde tedy vlastně o jakousi přirozenou navigaci. Hlasový výstup této „navigaci“ nutně nepodléhá, je pouze částí stroje, a proto nemusí vždy dobře rozumět tomu, na co se má v daném okamžiku zaměřit – čili, co má číst.

Klíčovou úlohu zde proto hraje schopnost speciálních odečítacích programů (tedy screen-readerů) rozpoznat automaticky, co uživatele v daném momentu zajímá, nebo by zajímat mohlo. Vedle toho zde existuje velká sada nástrojů pro konfigurování prostředí každého programu tak, aby bylo jeho používání pomocí sluchu a hmatu o mnoho příjemnější, než jak je tomu u většiny standardně nastavených programů.


Příklady screen readerů

Mezi běžně používané odečítače obrazovky patří například následující produkty: