Pravidla přístupnosti

Pravidla přístupnosti vycházejí ze spolupráce týmů expertů a samotných hendikepovaných uživatelů. Jejich cílem je stanovit zásady, jejichž dodržování by mělo zaručit tvůrci webu, že je v maximální možné míře přístupný, aniž by musel provádět testování na plejádě alternativních zařízení.

Česká pravidla přístupnosti

Česká verze pravidel přístupnosti je součástí zákonem dané normy pro přístupnost webů veřejné správy.

V současné době byla publikována již druhá verze, která oproti staré přináší poměrně rozsáhlé změny.

Přečtěte si česká pravidla přístupnosti

Změny v nové verzi pravidel

Pravidla přístupnosti ve světě

Problematika přístupnosti se ve světě stala tématem daleko dříve než v Česku. Světová pravidla přístupnosti jsou výsledkem dlouhého procesu a byla pro českou obdobu výrazným zdrojem inspirace.

Přečtěte si světová pravidla přístupnosti (WCAG)